Typisch Fries

Scheve bomen in Friesland
Zeilboten in de vaart bij Stavoren
Omgekeerd huis in Workum
Omgekeerd huis in Workum